SIMBOLI - OZNAKE NA TAPETAMA

Na svakoj rolni zidnih tapeta nalazi se etiketa sa osnovnim informacijama. Pored šifre koja identikuje tapetu nalazi se i broj serije (Batch No.). Tapete se proizvode u serijama, tako da je važno da sve rolne koje kupite budu iz iste serije. O tome mi vodimo naročito računa, ali vam savetujemo da OBAVEZNO SAČUVATE ETIKETU za slučaj dokupljivana ili moguće reklamacije.

Ostali simboli pojašnjavaju o kakvoj tapeti je reč i odnose se na kvalitet, održavanje, postojanost boja, način postavljanja i skidanja tapete. Ove informacije su ključne prilikom izbora tapeta, te smo stoga dali tumačenje osnovnih simbola. Za detaljan prikaz simbola pogledajte Značenje simbola na tapetama u PDF formatu.

Pregled najvažnijih simbola koji se nalaze na etiketi tapeta


Vrsta osnove

Flisane tapete: Tapete na visokokvalitetnoj osnovi od flisa.

Nemački: Vlies
Engleski: Non-woven, Paste-the-wall
Francuski: Intisse


Održavanje tapeta

Slabo perive: Dozvoljeno brisanje blago vlažnom mekom krpom.

Dobro perive: Dozvoljeno brisanje mokrom mekom krpom.

Ekstra perive: Dozvoljeno brisanje mokrom mekom krpom i blagom sapunicom.

Ribajuće: Dozvoljeno ribanje mekom četkom i blagom sapunicom.

Extra ribajuće: Dozvoljeno ribanje mekom četkom i blagim abrazivnim sredstvom.


Postojanost boja

Umerena: Tapete požute posle dužeg izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti.

Zadovoljavajuća: Otpornost pri normalnom izlaganju sunčevoj svetlosti.

Dobra: Otpornost normalnom izlaganju sunčevoj svetlosti.

Veoma dobra: Boje ostaju verne posle dužeg izlaganja svetlosti.

Odlična: Boja se ne menja pod dejstvom sunčevog zračenja.


Postavljanje - lepljenje tapete

Lepak na tapet: Lepak se nanosi isključivo na poleđinu tapete. (papirne)

Lepak na zid: Lepak se nanosi na zid – ne na tapete. (flisane)

Aktiviranje vodom: Lepak je već nanet na poleđinu i potrebno je da se aktivira vodom.

Naizmenično: Svaka druga traka postavlja se u suprotnom smeru.

Dupli rez: Rez kroz obe trake duž preklopa od 2-4 cm. Otpaci se uklanjaju a trake sastavljaju.


Skidanje tapete

Mokro skidanje: Pre skidanja tapete moraju da se dobro navlaže i skidaju se pomoću špahtle.(papirne jednoslojne - simplex)

Suvo guljenje: Skidanje bez vlaženja - donji sloj ostaje na zidu kao podloga za sledeće tapete.(papirne dvoslojne - duplex)

Suvo skidajuće: Tapete se skidaju bez ostatka i prethodnog kvašenja. Zid je spreman za nove tapete.(flisane)


Uklapanje dezena

Bez uklapanja: Nema uklapanja dezena

Direktno uklapanje: Dezen se ponavlja na istoj visini sučelice.

Smaknuto uklapanje: Dezen na susednoj traci je smaknut (pomeren)


Razno

Tapete otporne na vatru.